بایگانی برچسب ها: پلمپ_انبار_ضایعات

پلمپ ۶ واحد انبار ضایعات غیرمجاز در شهر سمنان

  • ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
مدیر عامل سازمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبر داد: پلمپ ۶ واحد انبار ضایعات غیرمجاز در شهر سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، حمیدرضا پیوندی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند از پلمپ ۶ واحد انبار ضایعاتی در خیابان احمدپناهی وقالیشویی دربلوار شهدای پدافند هوایی که قبلا فک پلمپ شده […]

پلمپ ۲ واحد انبار ضایعات در شهر سمنان

  • ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
مدیر عامل سازمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبر داد: پلمپ ۲ واحد انبار ضایعات در شهر سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، حمیدرضا پیوندی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند از پلمپ ۲ واحد انبار ضایعاتی که قبلا فک پلمپ شده بودند به علت عدم تمکین و تخلیه در مهلت […]

پلمپ ۴ واحد انبار ضایعات در شهر سمنان

  • ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری خبر داد: پلمپ ۴ واحد انبار ضایعات در شهر سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، احسان افضلی مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی از پلمپ ۴ واحد انبار ضایعاتی که قبلا فک پلمپ شده بودند به علت عدم تمکین و […]