بایگانی برچسب ها: نشست_کتابخوان

نقد و بررسی کتاب “هنر دست “از مجموعه نقاشیهای حسین قاضی‌زاده

  • ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
در یازدهمین سلسله نشست های کتابخوان در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد؛ نقد و بررسی کتاب “هنر دست “از مجموعه نقاشیهای حسین قاضی‌زاده سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان از برگزاری آخرین سلسله نشست های کتابخوان در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی در سال ۹۸ در […]

نقد و بررسی کتاب ” مثنوی بیابانک “

  • ۲۲ دی ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
در دهمین سلسله نشست های کتابخوان در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد؛ نقد و بررسی کتاب ” مثنوی بیابانک ” سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان از برگزاری هفتمین سلسله نشست های کتابخوان در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی در راستای زنده نگه داشتن فرهنگ و […]