بایگانی برچسب ها: نشست_هم‌اندیشی_توسعه_فرصتهای_گردشگری

لزوم ایجاد دبیرخانه همکاری های مشترک شهرها

 • ۷ اسفند ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای همجوار مطرح شد: لزوم ایجاد دبیرخانه همکاری های مشترک شهرها به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، همتی نماینده شهرستانهای سمنان ، سرخه و مهدیشهر در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای مجاور که با حضور مدیران شهری شهرهای سمنان، سرخه […]

لزوم تعیین برند گردشگری منطقه

 • ۷ اسفند ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای همجوار مطرح شد : لزوم تعیین برند گردشگری منطقه به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، زحمت کش عضو شورای اسلامی شهر سمنان در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای مجاور که با حضور مدیران شهری شهرهای سمنان، سرخه ، درجزین […]

گردشگری نیازمند آموزش است

 • ۷ اسفند ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای همجوار مطرح شد: گردشگری نیازمند آموزش است. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، تکتم مرادعلیان عضو شورای شهر مهدیشهر در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای مجاور که با حضور مدیران شهری شهرهای سمنان، سرخه ، درجزین ، مهدیشهر و […]

تعریف بسته جامع گردشگری

 • ۷ اسفند ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای همجوار مطرح شد: تعریف بسته جامع گردشگری به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، همتی عضو شورای شهر سمنان در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای مجاور که با حضور مدیران شهری شهرهای سمنان، سرخه ، درجزین ، مهدیشهر و شهمیرزاد […]

برگزاری برنامه های مشترک فرهنگی

 • ۷ اسفند ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای همجوار مطرح شد: برگزاری برنامه های مشترک فرهنگی به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، ناظم رضوی شهردار سمنان در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای مجاور که با حضور مدیران شهری شهرهای سمنان، سرخه ، درجزین ، مهدیشهر و شهمیرزاد […]

توسعه فرصتهای گردشگری محلی

 • ۷ اسفند ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای همجوار مطرح شد: توسعه فرصتهای گردشگری محلی توسعه فرصتهای گردشگری محلی در منطقه سمنان در جلب و کسب رضایت گردشگران براي تکرار سفر اهمیت بسیار بالایی دارد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، لقمانیان شهردار شهمیرزاد در دومین نشست هم اندیشی توسعه […]

دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای مجاور با حضور مدیران شهری شهرهای سمنان، سرخه ، درجزین ، مهدیشهر و شهمیرزاد در محل شهرداری شهمیرزاد برگزار شد

 • ۷ اسفند ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای همجوار مطرح شد: توسعه فرصتهای گردشگری محلی / برگزاری برنامه های مشترک فرهنگی / تعریف بسته جامع گردشگری / لزوم تعیین برند گردشگری منطقه / لزوم ایجاد دبیرخانه همکاری های مشترک شهرها دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای مجاور با حضور مدیران شهری شهرهای […]

در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای همجوار مطرح شد :

 • ۶ اسفند ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فرصتهای گردشگری شهرهای همجوار شتاب می گیرد در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای همجوار مطرح شد : توسعه فرصتهای گردشگری محلی / برگزاری برنامه های مشترک فرهنگی / تعریف بسته جامع گردشگری / لزوم تعیین برند گردشگری منطقه / لزوم ایجاد دبیرخانه همکاری های مشترک شهرها دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای […]