بایگانی برچسب ها: مدیریت_سرمایه_گذاری_و_مشارکت_های_مردمی

“پروژه مشارکتی فاضلاب شهری با سرمایه گذار هندی”

  • ۱۴ آذر ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
سرپرست مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری سمنان: “پروژه مشارکتی فاضلاب شهری با سرمایه گذار هندی” به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری سمنان از پروژه مشارکتی فاضلاب شهری با سیدافهم رضا سرمایه گذار هندی در سمنان خبر داد. ابوالفضل ملحی اظهار داشت: قرار داد […]

“ایجاد پارک طبیعت و حیاط وحش در پارک کوهستان سمنان”

  • ۱۲ آذر ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
سرپرست مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری سمنان: “ایجاد پارک طبیعت و حیاط وحش در پارک کوهستان سمنان” به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری سمنان از ایجاد پارک طبیعت و حیاط وحش در پارک کوهستان سمنان خبر داد. ابوالفضل ملحی گفت: با توجه به […]