بایگانی برچسب ها: فرهنگ_و_زبان_سمنانی

نقد و بررسی کتاب”هنر دست” از مجموعه نقاشی های حسین قاضی زاده

  • ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
در یازدهمین نشست کتاب خوان در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی مورد نقد و بررسی قرار گرفت؛ نقد و بررسی کتاب”هنر دست” از مجموعه نقاشی های حسین قاضی زاده یازدهمین و آخرین نشست کتابخوان در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی در سال ۱۳۹۸ در فرهنگسرای امید خانواده برگزار شد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور […]

کتاب “مثنوی بیابانک” در گذر زمان از مجید صبوری

  • ۲۸ دی ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
در دهمین نشست کتاب خوان در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی مورد نقد و بررسی قرار گرفت: کتاب “مثنوی بیابانک” در گذر زمان از مجید صبوری دهمین نشست کتابخوان در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی در فرهنگسرای امید خانواده برگزار شد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی […]

کتاب “مُ بی بین هکاتی” به زبان سمنانی”حرف های مادربزرگم “از علیرضا ضمیری

  • ۱ دی ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
نهمین نشست کتاب خوان در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی مورد نقد و بررسی قرار گرفت: کتاب “مُ بی بین هکاتی” به زبان سمنانی”حرف های مادربزرگم “از علیرضا ضمیری نهمین نشست کتابخوان در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی در فرهنگسرای امید خانواده برگزار شد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست […]

کتاب “هزار و یک منزل” از استاد فرهنگ شکوهی

  • ۴ آذر ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
هشتمین نشست کتاب خوان در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی مورد نقد و بررسی قرار گرفت: کتاب “هزار و یک منزل” از استاد فرهنگ شکوهی هشتمین نشست کتابخوان در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی در فرهنگسرای امید خانواده برگزار شد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و […]