بایگانی برچسب ها: عوارض_بهاء_خدمات_پسماند

پرداخت عوارض ، کلید توسعه شهر است

  • ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان گفت: پرداخت عوارض ، کلید توسعه شهر است . به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان با اشاره به اینکه پرداخت عوارض ، کلید توسعه شهر است، از صدور بیش از ۲۰۸۷۶ قبض عوارض خدمات بهای پسماند در سال گذشته […]