بایگانی برچسب ها: طراحی_ساخت_المان

عملیات ساخت المان های جدید در کارگاه زیباسازی

  • ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: عملیات ساخت المان های جدید در کارگاه زیباسازی به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس‌ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ این سازمان به منظور فضاسازی مناسب و ایجاد فضایی دلپذیر و زیبا در راستای […]

طراحی و ساخت المان‌های موضوعی و مناسبتی در کارگاه زیباسازی

  • ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: طراحی و ساخت المان‌های موضوعی و مناسبتی در کارگاه زیباسازی به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری سمنان گفت؛ یکی از اهداف و برنامه‌های این سازمان توسعه و تقویت […]

طراحی و ساخت انواع المان های مناسبتی در راستای زیباسازی منظر شهری

  • ۱۹ تیر ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: طراحی و ساخت انواع المان های مناسبتی در راستای زیباسازی منظر شهری به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ در سه ماه نخست سال جاری با […]