بایگانی برچسب ها: شستشوی_درختان

انجام عملیات شستشوی درختان در سطح شهر سمنان

  • ۲۲ آبان ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: انجام عملیات شستشوی درختان در سطح شهر سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت ؛عملیات شستشوی سموم باغی بر روی درختان از سم پاشی های […]

آغاز عملیات شستشوی درختان در سطح شهر سمنان

  • ۲۴ تیر ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: آغاز عملیات شستشوی درختان در سطح شهر سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ سازمان سیما منظر این عملیات را به منظور زدودن گرد و […]

آغاز عملیات شستشوی درختان در سطح شهر سمنان

  • ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد ؛ آغاز عملیات شستشوی درختان در سطح شهر سمنان سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ بعد از یک مرحله سم پاشی ، عملیات شستشوی درختان در سطح شهر آغاز شد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل […]