بایگانی برچسب ها: سازمان_مدیریت_و_مهندسی_شبکه_حمل_و_نقل

نصب تابلوهای راهنمای مسیر در بلوار بسیج

  • ۳۰ آذر ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان خبر داد : نصب تابلوهای راهنمای مسیر در بلوار بسیج در روزهای آینده تابلوهای راهنمای مسیر از ورودی شهرک روزیه تا پل شهید شاطری نصب می گردد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل […]

اصلاح هندسی میدان قومس

  • ۳۰ آذر ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان خبر داد: اصلاح هندسی میدان قومس به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان از اصلاح هندسی میدان قومس خبر داد و افزود: براساس مصوبه شورای محترم هماهنگی ترافیک شهرستان طرح […]

انجام مراحل پایانی مطالعات طراحی پل غیرهمسطح میدان امام حسن (ع)

  • ۵ آذر ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان خبر داد: انجام مراحل پایانی مطالعات طراحی پل غیرهمسطح میدان امام حسن (ع) به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سمنان: سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان از انجام مراحل پایانی مطالعات طراحی پل غیرهمسطح میدان امام […]

“یکطرفه شدن تردد وسایط نقلیه در دو خیابان در بافت فرسوده شهر سمنان”

  • ۲۵ آبان ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان خبر داد: “یکطرفه شدن تردد وسایط نقلیه در دو خیابان در بافت فرسوده شهر سمنان” به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان از یکطرفه شدن تردد وسایط نقلیه دو […]

” راه اندازی مجدد و بهره برداری از پلهای عابر پیاده مکانیزه غیر فعال شهر”

  • ۲۲ آبان ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان خبر داد: ” راه اندازی مجدد و بهره برداری از پلهای عابر پیاده مکانیزه غیر فعال شهر” به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، با حضور مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان و جمعی […]