بایگانی برچسب ها: روابط_عمومی_معاونت_امور_فنی_و_زیربنایی_شهرداری_سمنان

جلسه مشترک بررسی و هماهنگی پروژه های عمرانی منطقه یک

 • ۴ شهریور ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد: جلسه مشترک بررسی و هماهنگی پروژه های عمرانی منطقه یک به گزارش روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان، جلسه مشترکی به منظور بررسی و هماهنگی و رفع مشکلات اجرایی پروژه های عمرانی منطقه یک با کوروش حصیرباف، سرپرست معاونت فنی و […]

بازدید از پروژه های مشارکتی سرمایه گذاری شهرداری سمنان در حال اجرا بلوار شهید نوروزی و بلوار معلم

 • ۹ مرداد ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد: بازدید از پروژه های مشارکتی سرمایه گذاری شهرداری سمنان در حال اجرا بلوار شهید نوروزی و بلوار معلم ڪوروش حصیرباف ، معاونت فنی و امور زیربنایی از دو پروژه در حال اجرا بلوار شهید نوروزی (ضلع شمالی بلوار جنب پمپ بنزین ) و بلوار […]

جلسه مشترک پل تقاطع های غیر همسطح ، سطح شهر

 • ۲۹ تیر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد: جلسه مشترک پل تقاطع های غیر همسطح ، سطح شهر به گزارش روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان این جلسه به منظور بررسی و هماهنگی پروژه های پل تقاطع های غیر همسطح در سطح شهر تشڪیل گردید ڪه در اولویت به […]

بازدید میدانی معاونت از بوستان معرفت

 • ۲۹ تیر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد: بازدید میدانی معاونت از بوستان معرفت بازدید میدانی ڪوروش حصیرباف ، معاونت فنی وامور زیربنایی شهرداری سمنان از بوستان معرفت به منظور بررسی و هماهنگی لازم با سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان با توجه به مڪاتبات صورت گرفته توسط شهرداری منطقه یڪ و […]

جلسه مشترک پیمانکاران و معاونین مناطق ۱ ، ۲ و ۳

 • ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد: جلسه مشترک پیمانکاران و معاونین مناطق ۱ ، ۲ و ۳ به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان و به نقل از روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان، جلسه مشترک پیمانکاران و معاونین مناطق سه گانه به منظور […]

جلسه مشترک پل تقاطع غیر هم سطح خیرآباد

 • ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد: جلسه مشترک پل تقاطع غیر هم سطح خیرآباد به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، این جلسه در دفتر سرپرست معاونت به منظور بررسی مشکلات مطرح شده از طرف پیمانکار در زمینه کابل پمپ تخلیه آب های سطحی زیر گذر ، […]

بازدید میدانی پل محب شاهدین

 • ۸ خرداد ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبرداد: بازدید میدانی پل محب شاهدین با توجه به گزارش مردمی توسط شبکه‌های اجتماعی نسبت به ریزش قسمت کوچکی از پل محب شاهدین، سرپرست معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان و هئیت همراه پس از بازدید و بررسی های به عمل آمده از محل مورد […]