بایگانی برچسب ها: روابط_عمومی_سازمان_سیما_منظر

اجرای عملیات خاکریزی و تسطیح در بوستان فرهنگ

 • 26 آبان 1400
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ اجرای عملیات خاکریزی و تسطیح در بوستان فرهنگ به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری سمنان، رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ این سازمان در راستای توسعه فضای سبز و به منظور ساماندهی پارک های محله ای جهت […]

برگزاری اولین دوره آموزشی عوامل اجرایی فضای سبز

 • 6 آبان 1400
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت:   برگزاری اولین دوره آموزشی عوامل اجرایی فضای سبز به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت: این دوره آموزشی به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت های فنی پرسنل حفظ […]

عملیات خاکریزی و تسطیح در بوستان مقابل جایگاه سی ان جی جهاد

 • 25 مهر 1400
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت: عملیات خاکریزی و تسطیح در بوستان مقابل جایگاه سی ان جی جهاد به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت: عملیات خاکریزی و آماده سازی بستر در بوستان مقابل جایگاه CNG پل […]

افزایش تولید انواع گل های پاییزه در گلخانه ۱۷ شهریور

 • 24 مهر 1400
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ افزایش تولید انواع گل های پاییزه در گلخانه ۱۷ شهریور به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ توسعه عرصه‌های سبز و تلطیف سیما و منظر شهری از جمله وظایف ضروری و […]

عملیات احداث فضای سبز در حاشیه بلوار ۸ شهریور

 • 8 مهر 1400
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت: عملیات احداث فضای سبز در حاشیه بلوار ۸ شهریور به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت: در راستای زیبا سازی فضای سبز حاشیه بلوار ۸ شهریور عملیات خاکریزی ، تسطیح […]

اجرای طرح کاشت انواع گل های پاییزه در سمنان

 • 4 مهر 1400
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان عنوان کرد: اجرای طرح کاشت انواع گل های پاییزه در سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان عنوان کرد:به منظور ارتقای سطح کیفی و بهبود سیمای بصری فضای شهری و با توجه […]

عملیات کاشت انواع گلهای پاییزه در میدان پیروزی

 • 4 مهر 1400
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت: عملیات کاشت انواع گلهای پاییزه در میدان پیروزی به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت: به منظور ارتقاء سطح کیفی و بهبود سیمای بصری فضای سبز شهری، […]

عملیات تسطیح و آماده سازی بستر جهت کاشت انواع گلهای پاییزه

 • 4 مهر 1400
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: عملیات تسطیح و آماده سازی بستر جهت کاشت انواع گلهای پاییزه به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس‌ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ همزمان با آغاز فصل پاییز و با رویکرد […]

نصب المان ویژه آغاز سال تحصیلی در میدان معلم

 • 4 مهر 1400
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت: نصب المان ویژه آغاز سال تحصیلی در میدان معلم به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ،رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت: به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و در راستای ایجاد شور […]

عملیات انتقال آب خام از بلوار جهادیه به بوستان شترخان

 • 31 شهریور 1400
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: عملیات انتقال آب خام از بلوار جهادیه به بوستان شترخان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس‌ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ عملیات لوله گذاری و انتقال آب خام از بلوار […]
عنوان ۱ از ۱۹۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »