بایگانی برچسب ها: جلسه_هیات_مدیره

 برگزاری جلسه هیات مدیره سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری سمنان

  • ۲۳ آذر ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری سمنان خبر داد: برگزاری جلسه هیات مدیره سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری سمنان برگزاری جلسه هیات مدیره سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری سمنان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ با حضور کلیه اعضا در دفتر رئیس سازمان برگزار گردید. دستور کار جلسه ارائه گزارش رئیس سازمان در خصوص روند برنامه های و […]