بایگانی برچسب ها: اعلام_برندگان

برندگان آخرین هفته مسابقه مجازی با قرآن بمانیم مشخص شدند

  • ۶ خرداد ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان؛ برندگان آخرین هفته مسابقه مجازی با قرآن بمانیم مشخص شدند به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،سرپرست امور فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان گفت: برندگان هفته چهارم مسابقه مجازی با قرآن بمانیم مشخص شدند. عباس بابایی با بیان اینکه جشنواره […]

برندگان هفته سوم مسابقه مجازی با قرآن بمانیم مشخص شدند

  • ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان؛ برندگان هفته سوم مسابقه مجازی با قرآن بمانیم مشخص شدند. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست امور فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان گفت: برندگان هفته سوم مسابقه مجازی با قرآن بمانیم مشخص شدند. افشین احسانی با بیان اینکه […]

برندگان هفته دوم مسابقه مجازی با قرآن بمانیم مشخص شدند

  • ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان؛ برندگان هفته دوم مسابقه مجازی با قرآن بمانیم مشخص شدند به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،سرپرست امور فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان گفت: برندگان هفته دوم مسابقه مجازی با قرآن بمانیم مشخص شدند. عباس بابایی با بیان اینکه جشنواره […]

برندگان هفته اول مسابقه مجازی با قرآن بمانیم مشخص شدند

  • ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان؛ برندگان هفته اول مسابقه مجازی با قرآن بمانیم مشخص شدند به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،سرپرست امور فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان گفت: برندگان هفته اول مسابقه مجازی با قرآن بمانیم مشخص شدند. افشین احسانی با بیان اینکه جشنواره […]