بایگانی برچسب ها: اخطار_انبار_ضایعات

اخطار پلمپ و جمع آوری انبارهای ضایعاتی در سطح شهر سمنان

  • ۶ بهمن ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبر داد: پاخطار پلمپ و جمع آوری انبارهای ضایعاتی در سطح شهر سمنان پبه گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مجتبی اعوانی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان پس از بازدیدانبار ضایعات، پیگیری مستمر در سطح شهر سمنان برای شناسایی انبار ضایعاتی غیر مجاز خبر داد. […]

اخطار جمع آوری انبارهای ضایعاتی در بلوار ولیعصر سمنان

  • ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی شهرداری سمنان خبر داد: اخطار جمع آوری انبارهای ضایعاتی در بلوار ولیعصر سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، علیرضا جندقی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان از برگزاری گشت مشترک در منطقه دو شهر سمنان برای شناسایی […]