دسته: مدیریت بافت تاریخی

“احیای فضای رها شده مقابل تکیه عباسیه “

  • ۱۳ آذر ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبر داد؛ “احیای فضای رها شده مقابل تکیه عباسیه ” به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان از احیا و بازسازی فضای رها شده مقابل تکیه عباسیه خبر داد. سعید پرسا گفت: باتوجه به خالی بودن محوطه جلوخان تکیه عباسیه و به […]

“آغاز فاز دوم جداره سازی خیابان امام خمینی (ره) “

  • ۱۳ آذر ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبر داد؛ “آغاز فاز دوم جداره سازی خیابان امام خمینی (ره) ” به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان از آغاز فاز دوم جداره سازی خیابان امام خمینی (ره) خبر داد. سعید پرسا با بیان اینکه خیابان امام خمینی(ره) به عنوان اصلی […]

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبر داد؛

  • ۲۵ آبان ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
“اولین تابلو کتیبه های سردرب تجاری های خیابان امام توسط صندوق قرض الحسنه رسالت نصب شد” به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان از نصب اولین تابلو کتیبه های سردرب تجاری های خیابان امام توسط صندوق قرض الحسنه رسالت سمنان خبر داد. سعید پرسا با بیان اینکه […]
عنوان ۴ از ۴«۱۲۳۴