دسته: عکس

بازدید مسوولان از بافت تاریخی شهر سمنان

  • ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است

بازدید معاون استاندار از پروژه های شهرداری سمنان

  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است

آغاز فعالیت های رادیویی استودیو رسانه شهر

  • ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است

روایت تصویری افتتاح شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱ سمنان

  • ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است

روایت تصویری بازدید از پروژه های شهرداری سمنان

  • ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
عنوان ۱ از ۲۱۲ »