دسته: عکس

روایت تصویری افتتاح شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱ سمنان

 • ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

روایت تصویری بازدید از پروژه های شهرداری سمنان

 • ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

مرحله هشتم ضدعفونی معابر شهری

 • ۷ فروردین ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

ششمین مرحله ضدعفونی معابر شهری

 • ۵ فروردین ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

المان نوروزی ۹۹

 • ۵ فروردین ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

کاشت بیش از ۳۴ هزار گل در شهر

 • ۵ فروردین ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

مرحله دوم ضدعفونی معابر شهری و مناطق پرتردد شهر

 • ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
عنوان ۱ از ۲۱۲ »