دسته: عملکرد مطبوعات

شهر و خبر دی ۹۹

 • ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
دانلود فایل ۱ دی دانلود فایل ۲ دی

شهر و خبر آذر ۹۹

 • ۱ دی ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
دانلود فایل ۱)آذر دانلود فایل ۲)آذر

شهر و خبر آبان ۹۹

 • ۱ آذر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
دانلود فایل ۱) آبان ۹۹ دانلود فایل ۲) آبان ۹۹

شهر و خبر مهر ۹۹

 • ۱ آبان ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
دانلود فایل ۱ ۹۹ مهر دانلود فایل ۲ مهر

شهر و خبر شهریور ۹۹

 • ۱ مهر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
دانلود فایل ۱ شهریور ۹۹ دانلود فابل ۲ شهریور

شهر و خبر مرداد ۹۹

 • ۳ شهریور ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
دانلود فایل ۱ مرداد ۹۹ دانلود فایل ۲ مرداد

شهر و خبر تیر ماه ۹۹

 • ۱ مرداد ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
دانلود فایل تیر۱ دانلود فایل تیر ۲

شهر و خبر خرداد ۹۹

 • ۳ تیر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
دانلود فایل ۱ دانلود فایل ۲

شهر و خبر اردیبهشت ۹۹

 • ۱ خرداد ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
دانلود فایل ۱ دانلود فایل  اردیبهشت

شهر و خبر فروردین ۹۹

 • ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
دانلود فایل فروردین۱ دانلود فایل فروردین۹۹
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »