دسته: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

آغاز عملیات کاشت انواع گونه های گیاهی در بوستان خانواده

 • ۲۹ مهر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: آغاز عملیات کاشت انواع گونه های گیاهی در بوستان خانواده به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ این سازمان در راستای توسعه فضای سبز و افزایش […]

آغاز عملیات کاشت انواع گونه های گیاهی در بوستان سینا

 • ۲۳ مهر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: آغاز عملیات کاشت انواع گونه های گیاهی در بوستان سینا به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ این سازمان در راستای توسعه فضای سبز و افزایش […]

آغاز عملیات لوله گذاری و انتقال آب خام به کمربند سبز پل جهاد

 • ۱۴ مهر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: آغاز عملیات لوله گذاری و انتقال آب خام به کمربند سبز پل جهاد به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ در راستای استفاده بهینه از منابع […]

کاشت ۲۵ هزار گلدان و ۶ هزار جعبه از انواع گلهای پاییزه در شهر سمنان

 • ۱۳ مهر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: کاشت ۲۵ هزار گلدان و ۶ هزار جعبه از انواع گلهای پاییزه در شهر سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ یکی از وظایف این […]

انجام عملیات مبارزه با آفت پسیل زیتون در سطح شهر سمنان

 • ۹ مهر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: انجام عملیات مبارزه با آفت پسیل زیتون در سطح شهر سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ از جمله آفات مهم این فصل، شته‌ها و […]

اجرای طرح های متنوع نقاشی دیواری بر روی جداره۲های شهر سمنان

 • ۸ مهر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: اجرای طرح های متنوع نقاشی دیواری بر روی جداره۲های شهر سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری با اشاره به وجود برخی دیوارهای قدیمی بد منظر در […]

آغاز عملیات هرس پاییزه درختان

 • ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: آغاز عملیات هرس پاییزه درختان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛عملیات هرس پاییزه درختان در راستای باز پیرایی و فرم دهی شاخه‌های درختان انجام می […]

عملیات هرس فرم و بازپیرایی درختان در سطح شهر

 • ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: عملیات هرس فرم و بازپیرایی درختان در سطح شهر به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری سمنان گفت؛ عملیات هرس فرم درختان همیشه سبز سطح شهر به منظور زیباسازی […]

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری سمنان گفت؛

 • ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
ادامه عملیات زیباسازی شهربازی سمینا به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری سمنان گفت؛ در ادامه تکمیل زیباسازی محوطه شهری بازی سمینا، با اهتمام به اینکه ورودی مجموعه مورد نظر می بایست از جذابیت ویژه ای برخوردار باشد، در همین راستا […]

طراحی و ساخت المان‌های موضوعی و مناسبتی در کارگاه زیباسازی

 • ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: طراحی و ساخت المان‌های موضوعی و مناسبتی در کارگاه زیباسازی به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری سمنان گفت؛ یکی از اهداف و برنامه‌های این سازمان توسعه و تقویت […]
عنوان ۱۰ از ۱۸« اولین...«۸۹۱۰۱۱۱۲ » ...آخر »