دسته: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

طراحی و زیباسازی حاشیه شهرک روزیه

 • ۱۶ تیر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: طراحی و زیباسازی حاشیه شهرک روزیه به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ شن‌های رنگی علاوه بر زیبایی بصری، افزایش نشاط و زیبایی طبیعی فضای سبز […]

آغاز عملیات زیباسازی بلوار شهید اخلاقی

 • ۱۵ تیر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: آغاز عملیات زیباسازی بلوار شهید اخلاقی به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ ، عملیات زیباسازی بلوار شهید اخلاقی با طراحی و ساخت ۱۰ عدد طاق […]

افتتاح کافه کباب لانژ در بوستان کدیور با مشارکت بخش خصوصی

 • ۱۴ تیر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: افتتاح کافه کباب لانژ در بوستان کدیور با مشارکت بخش خصوصی به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ این سازمان در راستای حمایت از بخش خصوصی، […]

ممنوعیت آبیاری روزانه فضای سبز در ساعات گرم میانی روز

 • ۹ تیر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: ممنوعیت آبیاری روزانه فضای سبز در ساعات گرم میانی روز به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ با اشاره به افزایش دمای هوا و قرار گرفتن […]

عملیات زیباسازی بوستان های سطح شهر سمنان

 • ۸ تیر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: عملیات زیباسازی بوستان های سطح شهر سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ زیباسازی بوستان های شهر سمنان از جمله فعالیت های است که سازمان […]

آغاز عملیات اجرای ورودی شرقی شهربازی سیمرغ

 • ۴ تیر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد؛ آغاز عملیات اجرای ورودی شرقی شهربازی سیمرغ قاسمی گفت؛ در ادامه تکمیل و زیباسازی شهربازی سیمرغ، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری نسبت به عملیات اجرای ورودی شرقی شهربازی سیمرغ اقدام نمود. قاسمی در ادامه افزود ؛ در این راستا با طراحی […]

زیباسازی دیوارهای فرسوده با اجرای نقاشی دیواری در سطح شهر سمنان

 • ۱ تیر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: زیباسازی دیوارهای فرسوده با اجرای نقاشی دیواری در سطح شهر سمنان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری سمنان گفت؛ با توجه به اهمیت مناسب بودن سیمای شهری که […]

کاشت ۱۵ هزار گلدان از انواع گل های فصلی در سه ماه اول سال ۹۹

 • ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: کاشت ۱۵ هزار گلدان از انواع گل های فصلی در سه ماه اول سال ۹۹ به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری سمنان گفت؛ از ابتدای سال جاری در […]

عملیات کاشت ۲۰۰ اصله درخت و درختچه در بلوار ماندگار

 • ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: عملیات کاشت ۲۰۰ اصله درخت و درختچه در بلوار ماندگار به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛به منظور توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط در بلوار […]

انجام عملیات خاک‌ریزی و تسطیح فاز دوم بوستان علویان

 • ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: انجام عملیات خاک‌ریزی و تسطیح فاز دوم بوستان علویان به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ عملیات آماده سازی و تسطیح فاز ۲ بوستان علویان توسط […]
عنوان ۱ از ۶۱۲۳۴۵ » ...آخر »