• ۶ آبان ۱۴۰۰
  • ۲۱۶ بازدید

روابط عمومی معاونت فنی و امور زیر بنایی شهرداری سمنان:

پروژه دور برگردان غیر همسطح شهید حاجی سلطانی (روزیه)

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، پروژه بزرگ تقاطع غیر همسطح شهید حاجی سلطانی (روزیه) با طول ۲۲۵ متر طول با طراحی دو رمپ (ورودی ۲۵ متر طول ، خروجی ۳۵ متر طول) پنج دهانه ( دو دهانه ۲۵ متری ، سه دهانه ۴۰ متری ) با عرشه ۱۷۰ مترطول به صورت بتن در جا در بزرگراه شهید شوکت پور در حال اجرا میباشد .

پروژه مذکور در حال حاضر عملیات خاکی ( حفاری شمع ها ، پی کنی فونداسیون ، پایه و کوله ها ) متراژی در حدود ۳۷۰ مترمکعب و بتن ریزی در شمع های ضلع غربی با متراژی در حدود ۹۱ متر مکعب انجام شده و اکنون در حال آرماتور بندی شمع های پایه میانی میباشد.