فاز نهایی عملیات تعویض جداول رفوژ میانی در بلوار میرزا بزرگ شیرازی

  • ۲۱ دی ۱۳۹۹
  • ۲۱۴ بازدید

سرپرست اداره عمرانی منطقه دو خبر داد:

فاز نهایی عملیات تعویض جداول رفوژ میانی در بلوار میرزا بزرگ شیرازی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، به منظور ایجاد مسیری ایمن و نمایی زیبا در بلوار میرزا بزرگ شیرازی ، اقدامات نهایی این عملیات توسط اکیپ های عمرانی منطقه دو شهرداری سمنان وارد فاز اجرائی شده است.

با توجه به اینکه این مسیر یکی از محدوده های پرتردد سطح منطقه بوده و از راه های ارتباطی مهم شهر می باشد ، تعویض جداول فرسوده و نصب جداول سنگی ، ظاهری مدرن و زیبا را به منظر شهر می بخشد که هم اکنون این عملیات رو به اتمام می باشد.