طرح «شفا» مخفف شهرهای فعال ایران است و در این طرح، طراحی و بازسازی شهر به سمتی است که از فعالیت‌های فیزیکی شهروندان حمایت کند.

شهر فعال شهری است که برای همه اقشار و گروه‌های سنی برنامه و خدمات ورزشی دارد که بر اساس هرم و استاندارد فعالیت بدنی، دارای توسعه‌ای پایدار در پنج محور پیاده‌روی، بازی، ورزش، دوچرخه، تناسب و آمادگی جسمانی است.

تأثیر شهر فعال بر جنبه‌های مختلف زندگی شهری احساس می‌شود و مهم‌ترین مقوله در آن توجه به تمام گروه‌های سنی مختلف از هر جنس بوده و هدف آن، اشاعه ارتباطات شهرهای دوستدار فعالیت بدنی و ورزش و ارتقای سلامت عمومی جامعه است.

طرح شفا،‌ تلاشی هدفمند برای حرکت به سمت شهر انسان‌محور است و در آن اولویت زیرساخت‌ها حرکت و تحرک شهروندان است و نه خودروها.

در این طرح، پس از ارزیابی و پایش وضع موجود شهرها، هدف‌گذاری لازم جهت طراحی فضای شهر در راستای مناسب‌سازی در پنج حوزه مربوطه صورت می‌پذیرد.

این موفقیت در جهت توسعه علمی و عملی ورزش همگانی در فضای شهری سمنان گامی بسیار ارزشمند محسوب می‌شود.