• ۲۷ آذر ۱۴۰۱
  • ۲۴۹ بازدید

اجرای عملیات توسعه شبکه آب خام در سطح شهر سمنان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ با توجه به شرایط کم آبی و اقلیم شهر سمنان، استفاده از آب غیر شرب و سیستم انتقال آب خام برای آبیاری فضای سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این راستا عملیات حفاری و لوله گذاری جهت انتقال آب خام در سطح شهر سمنان در برنامه کاری این سازمان قرار گرفته است.

قاسمی در ادامه افزود؛ آبیاری درختان با تانکر، علاوه بر کاهش کیفیت، هزینه‌های جاری را نیز افزایش می‌دهد که با اتمام بهسازی شبکه توسعه آب خام، بخش اعظمی از آبیاری با تانکر در سال آتی کاهش خواهد یافت.

وی در پایان گفت؛ طرح‌های نگهداشت فضای سبز شهری، توسعه شبکه آب خام و کاشت پاییزه در سطح شهر سمنان، بخشی از طرحهای اصلی این سازمان در شش ماهه دوم سال جاری می باشد.