شهردار سمنان و موسوی ازمجموعه تفریحی گردشگری پارک کوهستان بازدید کردند

  • ۱۱ دی ۱۴۰۰
  • ۹۸۹ بازدید

بازدید شهردار سمنان و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهرازمجموعه تفریحی پارک کوهستان سمنان

شهردار سمنان و موسوی ازمجموعه تفریحی گردشگری پارک کوهستان بازدید کردند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری سمنان،در این بازدید موسوی ضمن توضیحاتی از طرح های تفریحی گردشگری که در زمان تصدی شهرداری وی برنامه ریزی شده بود و همچنین ایجاد زیرساخت هایی مانند درختکاری و مخزن در آن دوره اشاره کرد و از شهردار کنونی سمنان خواستار توجه ویژه به تقویت امکانات تفریحی گردشگری فرهنگی این محوطه طبیعی شد.

مرتضی نژاد نیز با اشاره کمبود امکانات تفریحی شهر گفت: با توجه به اینکه در دوره های پیشین نیز طرح های جامع برای این پارک ایجاد شده است با استفاده از نقاط قوت آنها طرح جامع ویژه ای طراحی و برای شورای شهر ارسال می گردد تا در دوران پساکرونا مردم سمنان بتوانند از این ظرفیت تفریحی بهره مند شوند.