گزارش عملکرد مدیریت بافت تاریخی و ستاد بازآفرینی شهری در صحن شورای اسلامی شهر ارائه شد

  • ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
  • ۸۵۶ بازدید

روابط عمومی مدیریت بافت تاریخی شهرداری سمنان ؛

گزارش عملکرد مدیریت بافت تاریخی و ستاد بازآفرینی شهری در صحن شورای اسلامی شهر ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بافت تاریخی شهرداری سمنان؛ پرسا مدیر بافت تاریخی با دعوت به دویست و نود دومین جلسه رسمی شورا به ارائه عملکرد سال ۹۹ پرداخت.

در این جلسه کلیه اعضاء شورای اسلامی شهر، حصیرباف معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری و ذوالفقاری رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان حضور داشتند.