گام های پایانی عملیات های عمرانی در خیابان رفیع

  • ۲۷ مهر ۱۴۰۰
  • ۲۱۹ بازدید

اداره عمرانی منطقه دو شهرداری سمنان گزارش داد:

گام های پایانی عملیات های عمرانی در خیابان رفیع

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، یکی از اقدامات ضروری در ساختار مدیریت شهری ، پا به کار نهادن به جهت بهبود کیفیت و ساماندهی معابر جدید شهری می باشد که با توجه به این امر اداره عمرانی منطقه دو شهرداری سمنان با همکاری ناحیه دو به جهت ساماندهی خیابان رفیع سوم واقع در محله مسکن مهر اقدام نموده اند.

به نقل از محمد اصغریان رستمی شهردار ناحیه ۲ منطقه دو شهرداری سمنان ، تمامی معابر خیابان مذکور مورد تسطیح و زیرسازی قرار گرفته ، پس از آن با جدولگذاری کانال های هدایت آب های سطحی (کانیوو) و آماده سازی معبر های پیاده برای این خیابان ، بستر های لازم برای انجام عملیات آسفالت مهیا می باشد.