گام های میانی تدوین برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری سمنان

  • ۴ آذر ۱۳۹۹
  • ۶۷۱ بازدید

 

برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری سمنان می تواند بستری مناسب برای ساکنان، مدیران و نخبگان شهر سمنان برای تفکر و همفکری در زمینه توسعه آتی شهر باشد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، سید محمد خاتمی ، سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهردار سمنان گفت: برنامه های راهبردی توسعه شهری، پاسخی به نیاز مدیریت شهری برای رفع بخشی از مسائل روزمره شهر مورد استفاده قرار می گیرند.

خاتمی افزود: ارائه الگوی مناسب برای مدیریت شهری سمنان و امکان‌سنجی مدیریت یکپارچه شهری از خروجی اصلی این برنامه بوده که یقیناً می تواند بستری مناسب برای ساکنان، مدیران و نخبگان شهر سمنان برای تفکر و همفکری در زمینه توسعه آتی شهر باشد .

وی با اشاره به تدوین برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری سمنان توسط تیم مجرب گفت: تدوین این برنامه به نیمه راه رسیده و با تکمیل موارد باقی مانده، سعی می شود تا پایان سال نسخه اولیه برنامه جهت بررسی بیشتر به شورای اسلامی شهر ارسال شود تا پس از تصویب در این شورا، برنامه تبدیل به راهبر شهرداری سمنان در ۵ سال آتی باشد.

برنامه‌ریزی توسعه گردشگری ، مناسب‌سازی منظر و محیط شهری ، برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهر، توسعه اقتصادی شهر و تأمین منابع مالی شهرداری و توسعه فیزیکی و مجازی شهر از مهمترین اهداف عملیاتی تدوین این طرح برای شهر سمنان است که سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهردار سمنان به آنها اشاره داشت و افزود: امیدواریم برنامه راهبردی شهر سمنان که بر اساس اصول علمی و بهره گیری از ظرفیت متخصصان برنامه ریزی استراتژیک و با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات شهر و نیازهای آینده تدوین می شود بتواند زمینه مدیریت علمی شهر را فراهم آورد .