کمیته نما دنبال کاهش دمای شهری سمنان

  • ۷ مرداد ۱۳۹۹
  • ۶۹۲ بازدید

مدیر شهرسازی و معماری شهرداری سمنان بیان کرد:

کمیته نما دنبال کاهش دمای شهری سمنان!

مدیر شهرسازی و معماری شهرداری سمنان با بیان اینکه کمیته نما در شهرداری مسئول حفظ و حراست از ارزش‌های بصری شهر است، گفت: تصمیمات این کمیته باعث ایجاد تحول اساسی در سیمای شهر و بهبود وضع آن شده است و با الزام شهروندان به استفاده از مصالح بومی در بلندمدت شاهد کاهش دمای شهر سمنان خواهیم بود.

اکرم ذوالفقاری در گفت و گو با خبرنگاران ، اظهار کرد: کمیته نما در شهرداری سمنان توانسته است در بازگرداندن ارزش‌های زیبایی شناسی شهر نقش اساسی ایفا کند و با تلاش مؤثر در راستای ایجاد زمینه‌های جذب گردشگر، در حذف بناها و المان‌های بیگانه نقش بسزایی داشته است.

وی با اشاره به وجود آشفتگی در سیما و منظر شهر و نوپا بودن کمیته نما، افزود: با امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی استان سمنان، این سازمان در راستای ارتقای کیفی سیما و منظر، همکاری مستقیم و بیشتری نسبت به سنوات قبل با شهرداری دارد و سه طراح معماری عضو این سازمان به شهرداری معرفی شده اند تا با حضور در جلسات کمیته نما، تطبیق اصول و ضوابط را در نمای ارائه شده از سوی کارفرمایان مورد کنترل و بررسی قرار دهند.

مدیر شهرسازی و معماری شهرداری سمنان تصریح کرد: ضوابط ارتقای کیفی سیما و منظر مطابق بند ۴ صورتجلسه مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ کمیسیون ماده ۵ تصویب شده و به مناطق و ارگان‌های ذیربط ابلاغ شده و در سایت شهرداری سمنان به آدرس semnan.ir و همچنین سایت نظام مهندسی استان بارگذاری شده است.

ذوالفقاری با بیان اینکه نخستین جلسه کمیته نما در اردیبهشت سال جاری در شهرداری سمنان تشکیل شده است، افزود: هدف از تشکیل این کمیته بررسی بناهای ساختمان‌هایی است که به تازگی برای اخذ جواز ساختمانی اقدام کرده و یا در سنوات گذشته با ارائه تعهد، جواز ساختمانی گرفته اند و پیش از مرحله اجرای نما، باید طرح خود را جهت بررسی و تأیید به کمیته نما ارسال کنند.

وی افزود: از ابتدای سال تا کنون هشت جلسه کمیته نما در شهرداری سمنان و به دبیری مدیر شهرسازی و معماری شهرداری تشکیل شده است و با بررسی تعداد ۲۵ پرونده، پنج طرح نمای ساختمان توانسته اند تاییدیه این کمیته را اخذ کنند.