کارکرد اصلی روابط عمومی در اعتمادسازی و تفاهم با مخاطب است

  • ۶ خرداد ۱۳۹۹
  • ۱۰۰۵ بازدید

در گفتگو با ایرنا مطرح شد :

کارکرد اصلی روابط عمومی در اعتمادسازی و تفاهم با مخاطب است.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان در گفت‌وگو با ایرنا تصریح کرد: امروزه صاحب‌نظران، کارکرد اصلی روابط عمومی را علاوه بر اطلاع‌رسانی رویدادها و برنامه‌های سازمان‌ها، در اعتمادسازی و تفاهم با مخاطب می‌دانند که بدین ترتیب اهمیت جایگاه عملکرد مناسب روابط عمومی ها و انجام برنامه‌های مدون و علمی برای ارتباط با افکار عمومی جامعه و پاسخ به انتظارات آن در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی ، اجتماعی و مدیریت شهری بیش از پیش پررنگ می‌شود.

علی‌اکبر بنی‌اسدی گفت: روابط عمومی ها ضمن اعتماد سازی برای مخاطبان ، با مدیریت بحران، آینده نگری و اطلاع رسانی شفاف عملکرد بنگاه های اقتصادی و نهادهای اقتصادی می توانند نقش بسیار مهمی در جهش تولید داشته باشند .و با بکارگیری و تربیت نیروهای متخصص در روابط عمومی تا حد زیاد می توان این نقش بسیار مهم را ایفا کرد .