چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند در سال ۱۴۰۰

  • ۲۷ تیر ۱۴۰۰
  • ۲۲۶ بازدید

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان گزارش داد:

چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند در سال ۱۴۰۰

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان در سال جدید با حضور حمیدرضا پیوندی معاون خدمات شهری شهرداری سمنان رئیس هیات مدیره ، دکتر دانایی عضو هیات مدیره و مجتبی اعوانی سرپرست جدید سازمان برگزار شد.

در این جلسه در خصوص نحوه اجاره زمینهای شهرک بازیافت و قیمتهای کارشناسی ، مساعدت مالی در خصوص پاکبان صدمه دیده و ارائه گزارش به هیات مدیره در خصوص پروژه ۲۰ هکتار جدید مورد بررسی قرار گرفت.