چهارمین جلسه شورای معاونان شهرداری سمنان با حضور شهردار سمنان تشکیل شد

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
  • ۱۷۸۰ بازدید

مدیر حوزه شهردار سمنان ، از آسیب شناسی پروژه های شهری در جلسات تخصصی خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، چهارمین جلسه شورای معاونان شهرداری سمنان با حضور شهردار سمنان تشکیل شد .

محسن صوفی آبادی دبیر شورای معاونان و مدیر حوزه شهردار با اشاره به رصد منظم اجرای پروژه های شهری شهرداری سمنان توسط شهردار و اعضای شورای شهر گفت : به دستور شهردار در هر جلسه شورای معاونان ، پروژه های شهری از لحاظ میزان پیشرفت ، موانع پیش رو و زمان بندی اجرا آسیب شناسی شده و راه کارهای اجرایی بررسی می شود .

صوفی آبادی گفت : این راه کارها بر اساس مراحل اجرای پروژه و افراد درگیر پروژه، اعم از پیمانکار، مشاور و کارفرما تفکیک و تلاش شده است الگوی مدیریتی کارایی ارائه شود.

وی اظهار داشت : مطالعه ، کالبدشکافی و شناخت ناهنجاریها و نابسامانیهایی که در فرایند اجرای پروژه های شهری بروز پیدا می کند از اهداف برگزاری این جلسات است .

دبیر شورای معاونان و مدیر حوزه شهردار خاطرنشان کرد: در چهارمین جلسه شورای معاونان پروژه های بوستان زائر ، بوستان مسافر ، روشنایی پارک شقایق، پارک کومش مورد بررسی قرار گرفت .