پیگیری پروژه های عمرانی شهر سمنان در راستای افزایش رضایت شهروندان

  • ۱۴ آذر ۱۴۰۰
  • ۴۳۱ بازدید

شهردار سمنان تاکید کرد:

پیگیری پروژه های عمرانی شهر سمنان در راستای افزایش رضایت شهروندان

شهردار سمنان خواستار پیگیری پروژه های عمرانی توسط مدیران شهری شد و گفت تسریع در روند این پروژه ها سبب افزایش رضایت شهروندان می شود .

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، شهردار سمنان در ششمین جلسه شورای همفکری مدیران شهرداری که صبح شنبه با حضور معاونان و مدیران شهرداری سمنان در محل سالن شهید بابایی برگزار شد، به اهمیت پیگیری امور و فعالیت های شهرداری توسط مدیران تاکید کرد و افزود : نظارت دقیق و پیگیری پروژه های عمرانی ، ضمن تسریع در اتمام پروژه ها ، سبب افزایش رضایت شهروندان می شود .

مرتضی نژاد با بیان اینکه با بهره برداری از پروژه های مدیریت و خدمات شهری، مردم از مزایای آن منتفع می شوند اظهار داشت : رضایتمندی شهروندان در واقع عکس العمل موثر شهروندان به عملکرد مجموعه شهرداری است .

شهردار سمنان با اشاره به اینکه اجرای طرح های زیرساختی در سطح شهر به منظور رفع مشکلات شهروندان و در راستای توسعه شهر انجام می شود، خاطرنشان کرد : رضایت شهروندان می تواند به تقویت مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی، رشد مشارکت شهروندان در برنامه ها و اقدامات محلی و نیز منجر به افزایش تعاملات و ارتباطات اجتماعی شهروندان شود.