پاکسازی و تسطیح خاک و نخاله سطح حوزه منطقه یک

  • ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
  • ۲۲۷ بازدید

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان گزارش داد:

پاکسازی و تسطیح خاک و نخاله سطح حوزه منطقه یک

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، عباس بابایی اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی از زمین های خالی موجود در سطح محلات به مکان تخلیه انواع پسماند و نخاله های ساختمانی تبدیل شده و مناظر نامناسبی ایجاد کرده است، عوامل شهرداری منطقه یک به طور مستمر اقدام به پاکسازی این زمین ها می کند.

وی گفت: تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی و ریختن پسماندهای شهری در زمین های بایر این منطقه موجب نارضایتی بسیاری از شهروندان شده است.
مدیر شهرداری منطقه یک اضافه کرد: در این راستا نیروهای تلاشگر امانی منطقه با همکاری عوامل شهرداری ناحیه دو سمنان به منظور رعایت مسائل بهداشتی و جلوگیری از انتشار بیماری ها و در راستای بهبود ارائه خدمات به شهروندان، تنظیف مکان های متروکه و تمامی قطعات خالی محدوده شهرداری ناحیه دو منطقه یک را که در اثر عدم توجه عده ای از افراد به محل جمع آوری زباله و نخاله تبدیل شده بود را پاکسازی کردند.