پانزدهمین جلسه هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند

  • ۲۹ مهر ۱۴۰۰
  • ۳۸۸ بازدید

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان گزارش داد:

پانزدهمین جلسه هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، پانزدهمین جلسه هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان با حضور حمیدرضا پیوندی معاون خدمات شهری شهرداری سمنان رئیس هیات مدیره ، دکتر دانایی عضو هیات مدیره و مجتبی اعوانی سرپرست جدید سازمان،زهرا مهربانی کارشناس بهداشت محیط و زهرامرادی نسب مسئول روابط عمومی و آموزش شهروندی سازمان برگزار شد.

در این جلسه در خصوص بررسی وارائه پیشنهادات اصلاحی جهت آماده سازی تعرفه سال۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت.