ورزش و آموزش دو بال مهم برای آتش نشانان

  • ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
  • ۹۱ بازدید

شهردار سمنان گفت:

ورزش و آموزش دو بال مهم برای آتش نشانان

شهردار سمنان گفت : هر چقدر آمادگی جسمانی و آموزش مهارتها به هنگام و بهینه باشند، عملکرد سازمان آتش نشانی در پیشگیری و مقابله با حوادث و سوانح مناسب تر خواهد بود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، سید علی مرتضی نژاد شهردار سمنان در نشست شورای مدیران شهرداری که در محل سالن شهید بابایی برگزار شد گفت: در ســازمان‌های امدادرسان و بحران مدار مانند آتش نشانی، نیروی انسانی از اهمیت و توجه خاص برخوردار است . بالابردن سطح آمادگی نیروی انسانی برای حضور و امدادرسانی در بحران ها با توجه به جایگاه سازمان آتش نشانی باید همواره در دستور کار مدیران باشد .

مرتضی نژاد به نقش ورزش و آمادگی جسمانی در میان آتش نشانان اشاره کرد و اظهار داشت: در راس فعالیت های آتش نشانان آمادگی جسمانی قرار دارد و اگر نباشد، تکنیک، تاکتیک و جسارتی وجود نخواهد داشت.

وی نقش آموزش در کنار ورزش را به عنوان یکی از موثرترین ابزارها برای ارایه مناسب خدمات مطرح کرد و افزود : آتش نشانان باید بهترین واکنش و عمل را در زمان بحران از خود نشان دهند و این موضوع نقش اساسی در نجات جان انسانهای گرفتار در بحران ها از قبیل تصادفات رانندگی، آتش سوزی، فروریختن ساختمانها و یا حوادث مشابه خواهد داشت که در این نقش آفرینی آموزش مهارت و آمادگی جسمانی ، بسیار موثر است .

شهردار سمنان خاطرنشان کرد: هر چقدر آمادگی جسمانی و آموزش مهارتها به هنگام و بهینه باشند، عملکرد سازمان آتش نشانی در پیشگیری و مقابله با حوادث و سوانح مناسب تر خواهد بود.