واکسیناسیون هپاتیپ ویژه پاکبانان و رانندگان شهری سمنان

  • ۵ آبان ۱۳۹۹
  • ۳۹۹ بازدید

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبر داد:

واکسیناسیون هپاتیپ ویژه پاکبانان و رانندگان شهری سمنان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، حمیدرضا پیوندی در تشریح این خبرگفت: با مشارکت مرکز سلامت و مشاوره شهرداری سمنان به پاکبانان و رانندگان نقلیه سازمان در سه مرحله واکسن هپاتیت ترزیق می شود.

وی در ادامه افزود:پاکبانان و رانندگان جمع آوری زباله که مسئول پاکسازی و نظافت کوچه ها و خیابان ها هستند،نقش مهمی در نظافت معابر شهری برعهده دارند که ارتقای ایمنی محیط کار و سلامت پرسنل خدوم یکی از اهداف عمده این سازمان می باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد:واکسن هپاتیت باید در سه مرحله انجام شود که مرحله اول انجام شد و مرحله دوم یکماه بعد و از اولین واکسن پس از گذشت شش ماه مرحله سوم ترزیق میشود که این امر نیز با پیگیری و هماهنگی مرکز سلامت و مشاوره شهرداری سمنان در ماههای آتی صورت می پذیرد.