هم اندیشی معاون مدیر کل دفترمحیط زیست وخدمات شهری شهرداریها و دهیاری های کشور با مدیران شهرداری سمنان

  • ۶ شهریور ۱۴۰۰
  • ۴۱۴ بازدید

معاون خدمات شهری شهرداری سمنان خبرداد :

هم اندیشی معاون مدیر کل دفترمحیط زیست وخدمات شهری شهرداریها و دهیاری های کشور با مدیران شهرداری سمنان

به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری سمنان، معاون خدمات شهری شهرداری سمنان از برگزاری جلسه هم اندیشی معاون مدیر کل دفترمحیط زیست وخدمات شهری شهرداریها و دهیاری های کشور با مدیران شهرداری سمنان خبر داد.

حمیدرضا پیوندی معاون خدمات شهری شهرداری سمنان ضمن عرض خیر مقدم وارائه گزارش عملکرد خدمات شهری شهرداری وسازمانهای تابعه گفت:این نشست هم اندیشی با پیگیری ومیزبانی این‌معاونت در دفتر معاون خدمات شهری با حضور آقای نوروزی فرد معاون مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور درباره دیدگاهها، چالشها و برنامه های آتی خدمات شهری شهرداری سمنان وسازمانهای تابعه مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

مدیر کل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز اظهار کرد: به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق مدیریتی به ویژه در اجرای پروژه های شاخص و ماندگار که مبتنی برکار کارشناسی و برنامه ریزی منسجم انجام شده است، می تواند برای سایر شهرداری های کشور راهگشا و ثمر بخش باشد.

نوروزی فرد با بیان این مطلب در نشست حضوری معاون خدمات شهری و مدیران عامل سازمانهای تابعه ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های بی وقفه مدیران و کارکنان شهرداری سمنان در راه خدمت رسانی به مردم در دوران بیماری کروناویروس و همچنین طرح هایی در حوزه های هوشمند سازی و افزایش توانایی سازمانی در حوزه های عمرانی و زیرساختی از جمله مواردی دانست که شهرداریهای کشور با موفقیت انجام شده است و مشتاق هستند با سایر همکاران در سراسر کشور به اشتراک گذاشته شوند.

شایان ذکر است نشست هم اندیشی در ساختمان شماره دوشهراری سمنان، دفتر معاونت خدمات شهری با حضور نوروزی فرد معاون مدیرکل دفتر محیط زیست وخدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ، پیوندی معاون خدمات شهری شهرداری سمنان، اسمعیل پور رئیس سازمان خدمات ایمنی و آنشانی، محمد قاسمی رئیس سازمان سیماومنظر فضای سبز شهرداری،حمیدی مدیرعامل سازمان متوفیات وآرامستانها،جندقی مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری ومیادین میوه وتره بار و اعوانی سرپرست سازمان مدیریت پسماند برگزار شد و پس از۵ساعت بررسی مشکلات اساسنامه سازمان تابعه شهرداری سمنان و ارایه نقطه نظرات به پایان رسید.

نوروزی فرد به بیان نظرات، دیدگاه و تجربیات خود اقدام نمودند در پایان نشست پیوندی با جمع بندی مطالب مطرح شده، ضمن سپاس از تلاش همه مدیران، پیگیری تصمیمات جلسه در قالب مصوبات و ارائه گزارش چالشها به مدیرکل محیط زیست وخدمات شهری کشور را خواستارشد.