همکاری عوامل اجرائیات واحد ساماندهی در توقف پروژه ساختمانی با پلیس ساختمان

  • ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
  • ۳۳۰ بازدید

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان خبر داد:

همکاری عوامل اجرائیات واحد ساماندهی در توقف پروژه ساختمانی با پلیس ساختمان

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان از توقف عملیات ساختمانی خبر داد و گفت: گزارش داده شده توسط پلیس ساختمان به واحد ساماندهی این سازمان جهت همکاری عوامل اجرائیات درجلوگیری و توقف عملیات ساختمانی ملکی واقع در میدان شهید دریادار همتی ،عوامل اجرائیات سازمان خود را به محل مذکور رسانده و همکاری لازم را به عمل آوردند.

این واحد افزود :کارفرما موظف است جهت تخریب ملک خود به واحد ساماندهی سازمان مراجعه و اقدامات لازم رادرخصوص مجوز تخریب انجام دهد.