همکاری دانش آموزان دبستان دخترانه انبیاء با سامانه سیوا

  • ۱۰ دی ۱۴۰۱
  • ۴۵ بازدید

مسئول روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند گزارش داد:

همکاری دانش آموزان دبستان دخترانه انبیاء با سامانه سیوا

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، با توجه به نقش موثر آموزش های شهروندی کاهش تولید پسماند و تفکیک زباله از مبداء در مدارس سطح شهر ، دانش آموزان پایه ششم ابتدایی دبستان دخترانه انبیاء با همکاری معلم خوش ذوق خود طی اقدامی در سامانه سیوا ثبت نام کرده و درخواست جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده خود را در این سامانه ثبت نموده و به سفیر پاکیزگی سیوا تحویل دادند.

مسئول روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند به منظور تحقق اهداف سازمان مبتنی بر اصول فرهنگ سازی شهروندی در مدارس سطح شهر بیان کرد: آموزش و تشويق دانش آموزان و ارتقای فرهنگ دانش آموزی به منظور جداسازی زباله از مبداء ، يکي از گام‌های اوليه در مديريت پسماند مدارس و در راستای نگهداری زمین پاک و دوست داشتن طبیعت است و با توجه به اهميت موضوع ، لازم است همه دست به دست دهيم تا نسبت به ساماندهی اين مسئله مهم اقدامات لازم انجام پذيرد.

صفائی با اشاره به تاثیر آموزش مفاهیم پسماند بر کودکان و دانش آموزان رده های پایه افزود: هدف از انتخاب کودکان ودانش‌آموزان برای آموزش تفکيک پسماندهای خشک استفاده از ظرفيت‌هاي يادگيری دانش‌آموزان و اثرگذاری آنها بر روی والدين به جهت نهادينه کردن فرهنگ حفظ محيط زيست و در راستای نگهداری زمین پاک و دوست داشتن طبیعت بوده است.