هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰

  • ۳ آبان ۱۴۰۰
  • ۴۱۷ بازدید

روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد:

هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰

جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان در روز سه شنبه مورخه بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۰ برگزار گردید.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان جلسه هیئت مدیره سازمان در روز سه شنبه مورخه بیست و هفتم مهرماه با حضور اعضای هیئت مدیره و به ریاست حمید رضا پیوندی برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد توسط احمد حمیدی رئیس سازمان، مصوبات هیئت مدیره توسط اعضا مورد بحث ، بررسی و تصویب قرار گرفت.

از مهم ترین مصوبات این جلسه می توان به موارد زیر اشاره نمود.

۱.ارائه گزارش و توضیحات ،بررسی و تایید تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۱ جهت ارسال

۲.تعیین تکلیف و پیگیری در خصوص رفع مشکلات و تکمیل پروژه ساختمان جدید الاحداث اداری سازمان

۳.پیگیری از شهرداری مرکز در خصوص انجام تشریفات قانونی و گزینش پیمانکار جهت توسعه و احداث قبور در بلوکهای جدید و تامین و تکمیل روشنایی و تجهیزات مبلمان

۴.شروع به کار و ورود اطلاعات فاز اول نرم افزار جدید آرامستان “سامانه معراج سمنان” و پیگیری در خصوص تکمیل و عملیاتی شدن فازهای بعدی آن ،ضمن سپاس و تشکر از ریاست محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان

۵.بررسی و رفع مشکلات موجود ،تکمیل و اتمام عملیات احداث قبور و محوطه سازی قطعه جدید ایثارگران