نقش موثر خبرگزاری ایمنا در انعکاس مسائل شهری سمنان

  • ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
  • ۱۱۲ بازدید

شهردار سمنان گفت:

نقش موثر خبرگزاری ایمنا در انعکاس مسائل شهری سمنان

شهردار سمنان گفت : خبرگزاری ایمنا توانسته مشکلات و معضلات شهر و شهروندان را شناسایی و راهکارهای مناسبی به مدیران شهری ارائه دهد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید علی مرتضی نژاد شهردار سمنان در نشست صمیمی با خبرنگاران خبرگزاری ایمنا دفتر سمنان گفت : امروزه نقش رسانه در مدیریت شهری به عنوان منابع مطمئن آگاهی دهنده بسیار پررنگ بوده و در تنویر افکار عمومی، آگاهی بخشی به جامعه و رفع مشکلات و معضلات جامعه و شهروندان مردم نقش بسزایی را دارند.

مرتضی نژاد با بیان اینکه رسانه ها می توانند زمینه سازی مناسب برای افزایش ظرفیت مشارکت شهروندان در تحقق اهداف مدیریت شهری داشته باشند، عملکرد خبرگزاری ایمنا دفتر سمنان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود : این خبرگزاری توانسته ضمن انعکاس عملکرد و فعالیتهای مدیریت شهری ، مشکلات و معضلات شهر و شهروندان را شناسایی و راهکارهای مناسبی به مدیران شهری ارائه دهد.

شهردار سمنان افزایش اطمینان و اعتماد شهروندان به مدیریت شهری که حاصل اطلاع درست و بهنگام است را عاملی در جهت توسعه هرچه بهتر مدیریت شهری مطرح کرد و از خبرگزاری ایمنا خواست در خصوص حرکت شهر سمنان به سوی شهر هوشمند،شهر خلاق و نوآور و شهر گردشگر، به عنوان بازویی قدرتمند برای مجموعه مدیریت شهری باشد.