نقش مهم سلامت کارکنان در شهرداری ها / راه اندازی مرکز سلامت کارکنان شهرداری سمنان حرکتی ارزنده در این راستا است

  • ۲۲ آبان ۱۳۹۹
  • ۷۵۹ بازدید

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری سمنان مطرح کرد:

نقش مهم سلامت کارکنان در شهرداری ها / راه اندازی مرکز سلامت کارکنان شهرداری سمنان حرکتی ارزنده در این راستا است.

سعدالدین گفت: توجه به سرمایه های انسانی در کنار سرمایه‌های مادی مستقیما به بهره وری می انجامد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، حسن سعدالدین مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری سمنان گفت : بزرگترین مزیت رقابتی سازمان ها، داشتن نیروی انسانی توانمند بوده و اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه مدیران قرار بگیرد.

سعدالدین ضمن اشاره به اینکه توجه به سرمایه های انسانی در کنار سرمایه های مادی مستقیما به بهره وری می انجامد، افزود: بهبود جنبه‌های مختلف سلامت کارکنان ، رابطه مستقیمی با افزایش بهره‌وری ، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دارد .

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری سمنان با تقدیر از شهرداری سمنان به جهت راه اندازی مرکز سلامت کارکنان، این حرکت را نشان دهنده اهمیت مدیران سازمان به سلامت کارکنان خود دانست و بیان کرد: خدمات این مرکز در مدت کم فعالیت خود شایسته تقدیر است و می بایست دیگر سازمان ها و بویژه شهرداری ها با الگو قراردادن بتوانند در راستای تامین سلامت کارکنان خود تلاش کنند .

تنوع فعالیت و حجم کارهای شهرداری ها و لزوم سلامت کارکنان مهمترین نکته ای بود که سعدالدین به آن اشاره کرد و خواستار مداخلات ارگونومی محیط کار شد.