نصب لوازم بازی در بوستان مهر

  • ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
  • ۲۸۱ بازدید

سرپرست اداره خدمات شهری شهرداری منطقه دو گفت:

نصب لوازم بازی در بوستان مهر

در راستای افزایش سرانه های فضای بازی کودکان و بمنظور تحقق اهداف شهر دوستدار کودک ، نصب وسایل بازی کودکان در بوستان مهر واقع در مسکن مهر توسط معاونت خدمات شهری منطقه دو انجام شد .

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ،جنانی سرپرست اداره خدمات شهری شهرداری منطقه دو با تاکید بر ارتقای سلامت کودکان و ایجاد فضاهای سالم تفریحی به وسایل بازی استاندارد کودکان اظهار کرد: اهمیت آسودگی خاطر خانواده‌ها به هنگام بازی کودکان در فضای بوستانها و حفظ ایمنی و تأمین سلامتی خانواده‌ها، خصوصاً فرزندان از اولویت های شهرداری است، به همین منظور اداره خدمات شهری شهرداری منطقه دو تاکید بر نصب این نوع وسایل بازی دربوستان های سطح منطقه دارد.

وی افزود:طی بازدیدهای مستمر مناسب سازی، ایمنی امکانات ورزشی و فضای بازی کودکان رصد می شود و نقاط حادثه ساز احتمالی دراسرع وقت رفع می شود.