نشست کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵

  • ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
  • ۱۳۱ بازدید

سپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری سمنان گفت:

نشست کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،نشست و هم اندیشی سازمان ساماندهی مشاغل در خصوص کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ باحضور ناظم رضوی، شهردار سمنان ، جواد نجاریانی معاون خدمات شهری ،علیرضا جندقی سرپرست سازمان مشاغل شهری و دیگر مدیران مرتبط ، برگزار شد .

علیرضا جندقی گفت :در این نشست مقرر گردید تا انبار های ضایعاتی متخلف واقع در بلوار شهدای پدافند (جاده نظامی) که اقدام به فک پلمپ و فعالیت غیر مجاز کرده و امتناع به انتقال انبار خود به شهرک بازیافت نموده اند ، عوامل شهرداری اقدام به پلمپ مجدد کرده و کلیه راه های ورود و خروج مسدود ومستندات مربوط اعم از تنظیم صورت جلسه و تصویر برداری نموده ودر اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد تا با متخلفین به اشد مجازات محکوم گردند.

جندقی افزود :نظر به ضرورت جلوگیری ازخرید و فروش اموال مسروقه از سوی برخی از صنوف واقع در خیابان شهید احمد پناهی مقرر گردید تا کلیه صنوف با کاربری غیر قانونی از سوی شهرداری شناسایی گردیده و طی حکمی واحد های متخلف باارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریب گردند.

وی خاطر نشان کرد:مقرر گردید جهاد کشاورزی نیز از جهت حفظ زمین های کشاورزی ،زمین های بدون تغییر کاربری را شناسایی نموده ودر معیّت شهرداری پاکسازی وتخریب گردد.

جندقی در پایان خاطر نشان کرد:مقرر گردید جلسات بند ۲۰ ماده ۵۵ حداقل یکبار در ماه باحضور تمام اعضای جلسه به منظور تبادل نظر اعضا و هم اندیشی تشکیل و مورد بحث و سهولت در نتیجه در برخی از جلسات از مقامات محترم استانی اعم از استاندار ،فرماندار و مدیر کل مسکن وشهرسازی دعوت به عمل آید.