نشست هم اندیشی پیرامون برنامه‌ریزی در خصوص فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح مزرعه گردشگری کودک

  • ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
  • ۴۲۳ بازدید

در مزرعه گردشگری کودک برگزار شد؛

نشست هم اندیشی پیرامون برنامه‌ریزی در خصوص فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح مزرعه گردشگری کودک

در راستای تحقق سمنان شهر دوستدار کودک ، با حضور مدیر منطقه یک، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان، رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری، سرپرست اداره شهر دوستدار کودک و مدیر امور گردشگری شهرداری سمنان و رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان این نشست هم اندیشی برگزار شد.