نشست هم اندیشی در خصوص برگزاری مسابقه مجازی کتاب ویژه بانوان

  • ۲۹ مهر ۱۳۹۹
  • ۲۹۹ بازدید

در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان برگزار شد؛

نشست هم اندیشی در خصوص برگزاری مسابقه مجازی کتاب ویژه بانوان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان گفت: نشست هم اندیشی پیرامون برنامه ریزی مناسب در خصوص برگزاری مسابقه مجازی کتاب ویژه بانوان در راستای تحقق ” سمنان، پایتخت کتاب ” برگزار شد.

این نشست با حضور مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری سمنان و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان ،مسئول امور بانوان شهرداری سمنان، سرپرست فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان و سرپرست کتابخانه رنگین کمان و باران برگزار شد.