نشست هماهنگی پیرامون پیگیری روند اجرای مصوبات جشنواره‌های ملی عکس شهریاران و نقالی کودکان شهرهای راه ابریشم ایران

  • ۱۸ آذر ۱۳۹۹
  • ۵۸۹ بازدید

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، نشست هماهنگی پیرامون پیگیری روند اجرای مصوبات جشنواره‌های ملی عکس شهریاران و نقالی کودکان شهرهای راه ابریشم ایران در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان برگزار شد.

این نشست با حضور رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان، سرپرست امور فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان، دبیران جشنواره ملی عکس شهریاران و جشنواره نقالی کودکان شهرهای راه ابریشم ایران برگزار شد.