نخستین نشست تخصصی ساماندهی دستفروشان طبق دستورالعمل اجرایی در شهرداری سمنان برگزار شد

  • ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
  • ۸۳ بازدید

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری خبر داد:

نخستین نشست تخصصی ساماندهی دستفروشان طبق دستورالعمل اجرایی در شهرداری سمنان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان اولین جلسه ساماندهی دستفرو شان با هدف همفکری در خصوص نحوه اجرای ساماندهی دستفروشان سطح شهر و هماهنگی های هر چه بهتر و بیش تر انجام شد.

علیرضا جندقی مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان در این خصوص افزود: در راستای اجرای دستورالعمل ساماندهی دستفروشان و به منظور ایجاد هماهنگی های بیش تر بین شهرداری و دیگر دستگاه‌ها ی اجرایی ذیربط و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت قانون و همکاری بین بخشی سازمان های متولی، جلسات نحوه اجرای ساماندهی دستفروشان با محوریت شهرداری سمنان برگزار شد.

وی در ادامه اظهار داشت : با هماهنگی و مساعدت رئیس پلیس راهور شهرستان مقرر شد ابتدا بازدید و جانمایی در بلوار آیت الله عالمی باند جنوب به شمال از لحاظ ترافیکی و دسترسی محلی مورد بررسی قرارگرفته و سپس نسبت به هدایت دستفروش ها در ایام جمعه به بلوار مذکور اقدام گردد.

جندقی همچنین گفت : هدف از اجرای این طرح در مناطق جنوبی و تاریخی شهر سمنان فاقد روز بازار بودن این محله می باشد و با ساماندهی دستفروش ها شاهد رونق اقتصادی باشیم .

گفتنی است فرمانداری، اداره صمت، اداره بهداشت، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، شهرداری، اتاق اصناف و مرکز صدا و سیمای استان، از جمله دستگاه ها و سازمان های متولی و مرتبط با موضوع ساماندهی دستفروشی می باشند که برابر قوانین و مفاد این دستورالعمل با هماهنگی و همکاری یکدیگر اقدام مشترک خواهند کرد.