مراسم کلنگ زنی پروژه زراعت چوب در اراضی جنوب سمنان

  • ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
  • ۲۵۳ بازدید

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد:

مراسم کلنگ زنی پروژه زراعت چوب در اراضی جنوب سمنان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس‌ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ عملیات اجرایی طرح زراعت چوب در فاز اول به مساحت ۵ هکتار در راستای تامین چوب مورد نیاز کشور و طرح تنفس جنگل ها در سمنان آغاز شده است.

قاسمی نقش زارعت چوب را در تأمین مواد اولیه صنایع سلولزی و حفاظت از محیط زیست مؤثر دانست و گفت: اجرای این طرح می‌تواند مواد اولیه بسیاری از صنایع نیازمند فرآورده‌های چوبی را تأمین کند.

وی در پایان گفت؛ عملیات طرح زراعت چوب با هدف استفاده بهینه از آب و خاک موجود، توسعه امر درختکاری ، کاستن از فشار بی رویه وارده به عرصه های جنگلی، تامین نیاز چوبی کشور ، ایجاد فرصت های شغلی ،گسترش فعالیت صنایع تبدیلی چوب در منطقه، جلوگیری از فرسایش خاکی، تعدیل دما و مولفه های اقلیمی انجام می شود.