مدیر حوزه شهردار سمنان گفت:

  • ۲۰ مهر ۱۳۹۹
  • ۴۹۰ بازدید

آسفالت معابر بیشترین درخواست شهروندان سمنانی

مدیر حوزه شهردار سمنان گفت بیشترین فراوانی موضوعات مطرح شده از سوی شهروندان بهسازی آسفالت و پیاده روهای معابر در سطح مناطق سه گانه شهر است .

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، محسن صوفی آبادی مدیر حوزه شهردارسمنان در تشریح عملکرد این سامانه گفت: بر اساس گزارش آماری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹، شهروندان سمنانی حدود ۲۵۰۰ تماس با این سامانه برقرار کردند که این میزان تماس نسبت به نیمه نخست سال قبل حدود ۷ درصد کاهش داشته است.

صوفی آبادی افزود: از مجموع تماس‌های شهروندان نزدیک به دو هزار درخواست در این سامانه ثبت و به واحدهای اجرایی شهرداری ارجاع شده است که در این میان حوزه خدمات عمرانی بیش از ۸۵ درصد پیام‌ها را به خود اختصاص داده و بیشترین فراوانی موضوعات نیز در این حوزه شامل بهسازی آسفالت و پیاده روهای معابر در سطح مناطق سه گانه شهر است .

وی گفت : بیشترین درخواست از سوی شهروندان ناحیه یک منطقه دو بوده و موضوعات لکه گیری ، بهسازی معابر و پیاده روها ، لایروبی جوی ها ، آبیاری درختان و رفع سد معبر ناشی از مصالح ساختمانی بیشترین پیام را در مقایسه با سایر موضوعات شهری در ۶ ماهه اول سال به خود اختصاص دادند.

مدیر حوزه شهردار سمنان با بیان اینکه سامانه ۱۳۸ از مراجعات حضوری برای درخواست جلوگیری می کند، افزود: ضرورت ۱۳۷ از این بابت است که ارتباط بین شهروندان و شهرداری را تسهیل می کند تا هرگونه راهنمایی و درخواست های خود را بدون مراجعه حضوری با تماس ۱۳۷ ثبت و پیگیری کنند.